FAO
การเมือง นายกฯร่วมมือองค์กรอิสระแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านเว็บไซต์นายกรัฐมนตรีไทย ถึงดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันประจำปี 52 โดยการทุจริตของไทยอยู่ในอันดับที่ 84 จาก 180 ประเทศ ว่าต่อไปนี้จะมีการประสานระหว่างองค์กรอิสระและฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความชัดเจน และการทุจริตก็จะน้อยลง รัฐบาลขอยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่  ซึ่งได้วางกลไกแก้ไขปัญหาไว้แล้ว     “ชวรัตน์” มั่นใจ มหาดไทยพร้อมมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่าโคร...
วันนี้ (5 ต.ค.2552 ) FAO หารือ ก.เกษตรฯ เรื่องความปลอดภัยอาหารของไทย  พร้อมทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ Dr.Alan Reilly และคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ  FAO เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับประเด็นสำคัญที่ฝ่าย FAO ให้ความสนใจในการหารือครั้งนี้ คือ เรื่องความปลอดภัยอาหารของไทย กลับ ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยจะไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องดังกล่าว แต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอพระราชบัญญัติอาหารแห่งชาติขึ้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีการบริ...
วันนี้ (20 มิ.ย.) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอเปิดเผยวานนี้ว่า ขณะนี้ มีคนเผชิญภาวะหิวโหยทั่วโลกถึง 1 พันล้านคน ในจำนวนนี้รวมถึงคนหิวโหยที่เพิ่มขึ้น 100 ล้านคนจากวิกฤตเศรษฐกิจและราคาอาหารที่ยังทรงตัวในระดับสูงด้วย ถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์ ฌากส์ ดิอุฟ ผู้อำนวยการเอฟเอโอบอกว่า ภาวะความหิวโหยระดับนี้ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 6 ของประชากรโลกทั้งหมด 6 พันล้านคน จะเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกจัดหาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเกษตรกรรม โดยเกือบทั้งหมดของคนที่ขาดโภชนาการของโลกอาศัยอย...
        หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.52 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำโครงการชลประทานนาพอก ในเขตเมืองไซทานี ได้รายงานนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนลาวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า         ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาพอก นครเวียงจันทน์ กำลังทดลองพันธุ์ข้าวเพื่อให้มีพันธุ์ข้าวดีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรมากขึ้น ตามนโยบายของลาวที่จะประกาศว่าลาวจะเป็นผู้ส่งออกข่าวอีกรายหนึ่งในภูมิภาคนี้         รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันลาวมีพันธุ์ข้าวเหนียว “ท่าดอกคำ 1” ถึง “ท่าดอกคำ 11” เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากชา...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics