7 วันอันตราย
Page 1 of 212»
      วันนี้(5 ม.ค.2554) นครบาล สรุป 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุลดลง พร้อมเพิ่ม 3 ข้อหาหลักในการกวดขันวินัยจราจร ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน มาตรฐานค่าควันดำ เสียงดัง ของเครื่องยนต์ และจอดรถในที่ห้ามจอด        พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผบช.น.รับผิดชอบงานด้านจราจร เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ 2555 ว่า ตามนโยบายรัฐบาลได้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 2555 กำหนดช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่ วันที่ 29 ธ.ค.54 – 4 ธ.ค. 55 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บช.น.ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทำการตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานการปฏิบัติกั...
         วันนี้(5ม.ค.2554) สตช.พอใจ ตร.ทำหน้าที่ 7 วันอันตรายสถิติอุบัติเหตุลดลง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้        พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรณรงค์ป้องกันและกวดขันวินัยจราจร ในช่วง 7 วันอันตราย ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยภาพรวมของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 11.5% จำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลง 9.76% จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 3.38% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะทำให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลดงไม่น้อยกว่า 5%         ทั้งนี้ ...
        วันนี้(4ม.ค.2554) ช่วง 7 วันอันตราย ของวันที่ 6 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 314 คน ขณะที่บุรีรัมย์แชมป์ 18 ศพ         ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ในรอบ 6 วันที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,227 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 314 คน และบาดเจ็บ 3,116 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรณรงค์ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า มีอุบัติเหตุลดลง 371 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตลดลง 11 คน คิดเป็น 3.38 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้บาดเจ็บลดลง 337 คน หรือคิดเป็น 9.76 เปอร์เซ็นต์         สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จ.นครสวรรค์ 104 ครั้ง รองลงมาได้แก่ จ.เชียงราย 103 ครั้ง และเชียงใหม่ 87 ครั้ง [...]...
วันนี้(4ม.ค.2554) วันหยุดยาว 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 5 เสียชีวิตรวม 282 คน บาดเจ็บอีก 2,783 คน บุรีรัมย์ยังนำแชมป์ตาย 16 ศพ นครสวรรค์เจ็บสะสมสูงสุด 100 คน ส่วนชัยภูมิยังไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต วานนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของวันที่ 5 ในโครงการ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 2,544 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 282 คน ผู้บาดเจ็บ 2,783 คน โดยจ.เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 95 ครั้ง จ.บุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 16 คน จ.นครสวรรค์ มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 100 คน ส่วนจ....
วันนี้(18 เม.ย.2554) 7 วันอันตรายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,215 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 271 คน บาดเจ็บ 3,476 คน สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนครศรีธรรมราช มีรายงานว่าวันสุดท้ายของ 7 วันเฝ้าระวังอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 283 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 42 คน บาดเจ็บ 304 คน เมื่อรวมตัวเลขตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,215 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 271 คน บาดเจ็บ 3,476 คน ซึ่งเป็นสถิติที่ลดลงจากปีที่แล้ว สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือนครศรีธรรมราช 135 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ จ.พระนครศรีอยุธยา 19 คน รองลงมาคือ นครสวรรค์ 13 คน สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุ...
                      บขส.จ่อปรับบริษัทโกงค่าตั๋ว            นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กล่าวว่า วันนี้ ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้ว หลังกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากการเดินทางยังเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะวันพรุ่งนี้ จะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครจำนวนมาก โดย บขส.ได้จัดเตรียมรถเพื่อรองรับผู้โดยสารขากลับไว้เพียงพอ และยืนยันว่า จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน         สำหรับเรื่องการจำหน่ายตั๋วเกินราคานั้น จากการตรวจสอบพบว่า มี 2-3 แห่ง โดยมีการบันทึกรายละเอียดและเตรียมดำเนินการปรับเงินบริษัทที่จำหน...
                      7 วันอันตราย เสียชีวิต 59 ราย สาเหตุหลักเมาแล้วขับ          วันที่สองของ 7 วันเฝ้าระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 528 ครั้ง เสียชีวิต 30 คน บาดเจ็บ 576 คน ทำให้ยอดสะสม 2 วัน มีอุบัติเหตุ 893 ครั้ง เสียชีวิต 59 คน บาดเจ็บ 976 คน ซึ่งสถิติลดลงจากปีที่แล้ว           สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย 52 ครั้ง รองลงมาคือ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ รองลงมาคือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชลบุรี สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุ และเสียชีวิต เกิดจากการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยที่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด           [...]...
             วันนี้(13 เม.ย.2554) ยอด 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ปี 54 วันแรกอำเภอเบตง มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ ศปถ. เผยวันแรกของการรณรงค์สงกรานต์มีผู้เสียชีวิต 29 เจ็บ 400 คน               วานนี้มีรายงานว่า นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เกิดอุบัติเหตุ 365 ครั้ง ลดลงจากปี 2553 (557 ครั้ง) 192 ครั้ง ร้อยละ 34.47 ผู้เสียชีวิต 29 คน ลดลงจากปี 2553 (45 [...]...
  วันนี้ (12 เม.ย.2554) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ประจำปี 2554 หรือ ช่วง 7 วันอันตราย รายงานผลการสรุปการเกิดอุบัติเหตุวันแรกของการรณรงค์พบว่า มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรวม 365 ครั้ง โดย จ.นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 22 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 29 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดจังหวัดละ 3 ราย ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นรวม 400 ราย โดย จ.เชียงราย มีผู้บาดเจ็บสูงสุด จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้น พบว่า การเมาสุราแล้วขับยังสูงสุดคือ ร้อยละ 30.14 และขับรถเ...
         วันนี้(5ม.ค.2554)   สรุป 7 วันอันตราย ตาย 358 ราย “อุบัติเหตุ-บาดเจ็บ”ลดลง สาเหตุใหญ่เมาแล้วขับ        นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ในช่วงรณรงค์ 7 วันระวังอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554 ว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,497 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปี 2553 เกิด 3,534 ครั้ง ลดลง 37 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.05        ผู้เสียชีวิต 358 ราย เปรียบเทียบกับช่วงปี 2553 มีผู้เสียชีวิต 347 ราย เพิ่มขึ้น 11 [...]...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics