ในหลวง
Page 1 of 13012345»...Last »
          ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดใจพูดเนื่องในปีใหม่ไทย โพสต์จาก “ใจคนรักสถาบันสูงสุด” พ้อ “หน่วยความมั่นคง” ทำให้คนไทยว้าเหว่       ข้าพเจ้าขอเปิดใจพูดสักเรื่องในเช้าวันนี้ เก็บความรู้สึกนึกคิดนี้มานานพอสมควรแล้ว ข้าราชการหลายคนผู้เป็นทั้งเพื่อนฝูงและรุ่นพี่ๆ น้องๆ ก็ถามข้าพเจ้ากันเป็นเสียงเดียว หรือแม้แต่ชาวต่างประเทศที่เขารักเมืองไทยมาก ไม่ใช่เพื่อหวังที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งให้ต่างชาติเขาดูถูกว่าคนไทยตั้งตัวเป็นศัตรูกันเองและพูดจากันไม่รู้เรื่อง       ข้าพเจ้านึกถึงคำสอนสุภาษิตไทยแต่โบราณ “หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก” ที่ข้าพเจ้าคิดว่าใช้ได้ในทุกยุคสมัยเมื่อสังคมใดประเ...
อ่านต่อ
        มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 8” เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จจริง         เน้นที่ “โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่รณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงมากที่สุด ในงาน         ได้ระดมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 4 ภาค นำเสนอผลงานดีเด่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่าน         “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำตามแนวพระรา...
อ่านต่อ
             ในโอกาสที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พ.ค. 2557 รพ.จุฬาฯ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย       โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และได้มีการเปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก ที่ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาฯ        พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเหรียญที่ระลึกไว้บูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคล เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬ...
อ่านต่อ
  ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎี ในการพัฒนา ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมของธรรมชาติ และสภาพภูมิสังคมในชุมชนต่างๆ      นอกเหนือจากการเน้นให้ทำทุกอย่าง “ให้ง่าย” แล้ว      หลักการทรงงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือ  การนำความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุง...
อ่านต่อ
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในภูมิภาคต่างๆของสังคมไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า      “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”      ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ วันนี้ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับการพระราชทานความเป็นธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลจากเนติบัณฑิตยสภา โดยท่านพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ ๒ ดังนี้ครับ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
อ่านต่อ
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในภูมิภาคต่างๆของสังคมไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า      “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”      ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ วันนี้ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับการพระราชทานแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้งในประเทศ ซึ่งได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลจากเนติบัณฑิตยสภา โดยท่านพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ ๒ ดังนี้ครับ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
อ่านต่อ
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยด้านการสื่อสารตั้งแต่ทรงพระเยาว์  “…ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับลำโพงขยาย ของเครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ที่ผลิตจากประเทศสวีเดน ยี่ห้อ ‘Centrum’ จากห้องที่ประทับพระองค์ท่านไปยังห้องที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยในบริการเสียงตามสายไม่น้อย…” (พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์, วันสื่อสารแห่งชาติ: ๒๕๓๐) ดังที่ทราบกันทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงมีพระราชอัจฉริยะภาพในทุกๆ ด้าน แต่พสกนิกรชาวไทยได้ล่วงรู้ถึงพระราชอัจฉริยะด้านการสื่อสารเพียงเล็กน้อย แท้จริงแล้วทรงพระ...
อ่านต่อ
          ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า แม้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลาและความพยายามหลายปี แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า จะไม่ทำ ทุกวันนี้การปฏิรูปต้องเริ่มที่จิตสำนึก เริ่มที่การศึกษาของเด็ก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่คิดถึงความยั่งยืน คิดถึงส่วนรวม ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเอง        “แม้จะยาก ก็พยายามให้ยากน้อยที่สุด เพราะความรู้รวมกับจิตสำนึก นั่นคือ ความยั่งยืน        สิ่งที่ปิดทองฯ ทำจึงเป็นการเอาความรู้มารวมกับจิตสำนึก และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ชั่วครู่ชั่วยาม        เพราะอ...
อ่านต่อ
                     “อโรคยา  ปรมาลาภา”  ความไม่โรคเป็นลาภอันประเสริฐ  สัจธรรมชีวิตนี้ผมมีความเข้าใจดี  เพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นเด็กที่ไม่ชอบเล่นกีฬา  ไม่ชอบออกกำลังกาย  จึงทำให้ร่างกายอ่อนแอ  เจ็บไข้ไม่สบายอยู่บ่อย ๆ เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง  ก็จะมีอาการคัดจมูกเจ็บคอและเป็นไข้ทุกครั้ง                 แต่สิ่งล้ำค่าสิ่งหนึ่งที่ดลบันดาลใจให้ผมหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  คือ เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ผมได้อ่านพระราชดำรัสของในหลวง  เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ซึ่งพระองค์ท่านได้ให้ไว้เมื่อวันพุธที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๒๓  ตอนหนึ่งว่า                 “ร่างกายของเรา...
อ่านต่อ
     ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม      “คำว่าราชาศัพท์ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศัพท์ของราชา จึงน่าจะใช้กันเองเฉพาะในหมู่ราชวงศ์ เวลาให้ประชาชนใช้ราชาศัพท์ ประชาชนไม่รู้ความหมายและเข้าใจยาก ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารกับสถาบันกษัตริย์ อาจารย์เห็นอย่างไร”       คงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า แม้คำว่า “ราชาศัพท์” ตามรูปศัพท์เดิมจะเป็นคำศัพท์ของพระราชา แต่ต่อมาความหมายได้ขยายออกไปกลายเป็นแปลว่าคำศัพท์สุภาพที่ใช้กับผู้คนต่าง ๆ ในสังคมให้เหมาะแก่สถานะ เกียรติยศ ความรู้สึก ความนับถือ ความผูกพัน (ดูพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 952) คำพูดที่ใช้กับพระภิกษุ และสุภาพชนอื่น ๆ จึงนับเป็นราชาศั...
อ่านต่อ

Page 1 of 13012345»...Last »


Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics