โยกย้ายนายทหาร
                      วันนี้(30 ก.ย.) ทุกเหล่าทัพ รอพระบรมราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ปี 2554 พร้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบงาน                     ทุกเหล่าทัพได้รอพระบรมราชโองการ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2554 พร้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบงานให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรี ทั้งกระทรวงกลาโหมที่จะจัดพิธีอำลาตำแหน่งให้ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัดกระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือที่จัดพิธีอำลาตำแหน่งให้ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ                     ขณะที่ นายพระนาย สุวรรณรัฐ รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดถึงการพิจารณาแต่งตั้งนายอำเภอจำนวน 239 ตำแหน่ง โดยยืนยันในการคำนึงถึงหลักความรู้ ความสามารถ และคว...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics