โปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหาร
        วันนี้(1ต.ค.2554) โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร “ดาว์พงษ์” ได้เก้าอี้รองผบ.ทบ. “เสถียร”นั่งปลัดกลาโหม “พล.อ.ธนะศักดิ์” ขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด “พล.ท.ศิริชัย” ขยับขึ้นเสธ.ทบ. “พล.อ.ทนงศักดิ์-พล.อ.โปฎก” นั่ง ผช.ผบ.ทบ. “พล.ร.อ.สุรศักดิ์” ตท.13 นั่ง ผบ.ทร.        วานนี้เมื่อเวลา 20.00 น. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งหมด 584 นาย มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยตำแหน่งสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงจากที่มีการเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอขึ้น ไปนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics