เฟตบุ๊ค
วันนี้(14ก.ย.2553) กลุ่มเครือข่ายเฟสบุ๊ค จี้คณะกรรมาธิการเอาผิดแก๊งหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ มาลงโทษ   พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร ส.ว.สรรหา เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายบวร ยสินทร ได้นำกลุ่มเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน(เครือข่ายเฟซบุ๊ค) ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการฯขอให้ติดตามเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่กระทำการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง เพื่อมิให้เป็นบันไดก้าวสู่การล้มระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และขอให้ยกระดับการปฏิบัติเพื่อปกป้องสถาบันพ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics