เงินผู้สูงอายุ
เมื่อวานนี้(8 มี.ค.52)นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ตอบข้อซักถามของประชาชนที่ จ.ลพบุรี ในเรื่องระยะเวลาเงินค่าครองชีพของผู้สูงอายุว่า เป็นนโยบายตลอดชีพของรัฐบาลนี้ ยกเว้นหากมีรัฐบาลใหม่แล้วยกเลิกกันไป ในส่วนข้าราชการบำนาญถือว่า เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากการสำรวจขณะนี้มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งรัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปี ในส่วนของผู้ที่ฐานะดี ไม่เดือดร้อน หากจะช่วยลดภาระรัฐบาล ก็ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ โดยไม่ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสงค์รับค่าครองชีพก็จะช่วยลดภาระงบประมาณในส่วนนี้ไปได้เช่นกัน       ที่มา : เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการรา...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics