หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่
        หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.52 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำโครงการชลประทานนาพอก ในเขตเมืองไซทานี ได้รายงานนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนลาวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า         ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาพอก นครเวียงจันทน์ กำลังทดลองพันธุ์ข้าวเพื่อให้มีพันธุ์ข้าวดีแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรมากขึ้น ตามนโยบายของลาวที่จะประกาศว่าลาวจะเป็นผู้ส่งออกข่าวอีกรายหนึ่งในภูมิภาคนี้         รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันลาวมีพันธุ์ข้าวเหนียว “ท่าดอกคำ 1” ถึง “ท่าดอกคำ 11” เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากชา...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics