สั่งนำเข้านำ้ดื่ม
  สเต็ปเทพ ขอขอบคุณภาพถ่าย : จาก nation เมื่อวันนี้เอง (2 พ.ย.54) มีข่าวว่าน้ำดื่มที่ทางรัฐบาลนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ได้ส่งไปถึงประเทศไทยแล้ว และมีวางจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทย ในขณะนี้ ผมเข้าใจดีว่าสินค้าอุปโภคและบริโภคกำลังขาดตลาด เหตุมีการกักตุนที่เกินปริมาณอย่างเกินตัว แต่สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ จากการรายงานของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่ามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics