สศช.
Page 1 of 3123»
          วันนี้ (21 พ.ค.2555) “สภาพัฒน์” เปิดแถลงตัวเลข “จีดีพี” ไตรมาส 1/55 ขยายตัว ชี้ปัจจัยสำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต การบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยว คาดทั้งปีขยายตัว 5.5-6.0%    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2555 โดยพบว่ามีการขยายตัวได้ถึง 0.3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 11% การขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาส 1 มีปัจจัยสำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต การบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ...
      วันนี้( 27 มี.ค.2555) สศช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมโดยไม่ทำแท้ง เสนอ ครม.พิจารณา       สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค และคณะทำงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกันศึกษาและจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม การทำแท้งไม่ปลอดภัย         โดยมีข้อสรุปจากการศึกษา อาทิ เสนอแนะให้รัฐสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการอาการและยา หรือ อย. รับขึ้นทะเบียนยาสำหรับข้อบ่งชี้การยุติการตั้งครรภ์กรณีที่ม...
วันนี้ (10 ส.ค.2553) โสภณ ยันต้องเข็นรถเมล์เอ็นจีวี 4 พันคันเข้า ครม.  ยันแจงข้อสงสัยต่อ สศช. หมดไส้หมดพุงแล้ว นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) จำนวน 4,000 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อให้ ครม.พิจารณา ภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการฯ ที่มีนายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการฯ เสร็จสิ้น รวมทั้งได้ชี้แจงข้อสงสัยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก...
วันนี้(6 ส.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนาประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้าระบบการเงิน การคลังของไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  และคาดว่ารัฐบาลจะสามารถจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ โดยในวันที่ 9 ส.ค.ที่จะถึงนี้ จะมีการเซ็นข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) ระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำงบประมาณแบบสมดุลใน 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าคนไทยจะได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเต็มรูปแบบ  ...
วันนี้(2 ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่เห็นชอบข้อเสนอของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใน 3 เรื่อง  เพราะเห็นว่าต้องใช้เวลาพิจารณา จึงให้นำกลับมาเสนอใหม่ในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจและที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดยร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้นำมาพิจารณาในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ขณะที่เรื่องการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย 2,569.42 ตัน ให้เอกชน 15 ราย  ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ให้นำเข้าที่ประชุม กรอ.ก่อน ส่วนข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนในโครงกา...
วันนี้(17 พ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทบทวนโครงการบัตรไทยแลนด์ อิลิท การ์ด ที่อนุมัติในสมัยรัฐบาลที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีว่า โครงการดังกล่าวมีปัญหา หรือเกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จนเงินที่ได้จากการเก็บค่าสมาชิกใกล้จะหมดแล้ว แต่สิทธิพิเศษของสมาชิกยังอยู่อีกนาน จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ไปดูว่า จะสามารถให้เอกชนเข้ามาดำเนินการได้หรือไม่ เพราะทราบว่ามีเอกชนจำนวนหนึ่งสนใจ โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสิทธิพิเศษขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง...
วานนี้(8 พ.ย.) นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ สศช.ได้เห็นชอบในหลักการแผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอน ต่ำของประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนซีทีเอฟ ของธนาคารโลก และได้รับความเห็นชอบจากครม.เรียบร้อยแล้ว   โดยเบื้องต้นแต่ละโครงการได้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ระหว่างการจัดรวบรวมรายละเอียด ของกระทรวงการคลัง ที่เน้นใน 2 สาขาหลักสำคัญ คือ ด้านพลังงานและการขนส่ง มีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 4,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และแต่ละโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที...
วันนี้(6 ต.ค.) นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอให้ครม.เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการส่งมอบข้อมูลการจดทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมัน สำปะหลังที่ลงทะเบียน 77.82% ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลามาตั้งแต่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา นา...
วันนี้ (30 ก.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจสั่งการให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการสนามบินในประเทศไทย ว่า ควรเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเพียงแห่งเดียวหรือ 2 แห่ง ให้เกิดความชัดเจนให้ครอบคลุมทุกด้านให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจต่อไป ทั้งนี้ แม้ว่ากระทรวงคมนาคมยังคงยืนยันที่ต้องการให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่า อากาศยานนานาชาติเพียงแห่งเดียวก็ตาม  แต่ที่ประชุมเห็นว่าประเทศอื่น  เช่น  สหรัฐ หรือสหราชอาณาจักร ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติถึง 2 แห่ง ทั้งที่นิวยอ...
รถเมล์เอ็นจีวีเข้า ครม. พิจารณาอีกรอบหลังให้สภาพัฒน์หาข้อสรุป โดยสภาพัฒน์ชี้เช่าคุ้มกว่าซื้อ มีความเสี่ยงต่ำ ขสมก. ต้องดำเนินโครงการเกษียณให้ได้ 7,009 คน ...

Page 1 of 3123»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics