ลำดับกษัตริย์ ที่รวยที่สุดในโลก
      หยุด หลงเชื่อ forward mail ให้ร้าย “ในหลวง”                                                                                รองศาสตราจารย์  ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ได้โปรดอย่าได้ FORWARD   จดหมายเวียน ที่ลบหลู่ให้ร้ายในหลวง (FORTUNE magazine ลำดับกษัตริย์ ที่รวยที่สุดในโลก) ต่อไปอีก  เพราะนอกจากจะเข้าข่ายร่วมกระทำการหมิ่น และให้ร้ายต่อในหลวงของเรา แล้วยังร่วมกล่าวหาอย่างเป็นเท็จกับพระองค์ท่านอีกด้วย   โดยพระองค์ท่านเองไม่สามารถออกมาชี้แจง  หรือโต้ตอบอย่างใดได้เลย     เกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่ามาก   ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ ที่ฝรั่งไปเอามูลค่าของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์  เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  ธนาคารไทยพา...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics