ราคาปุ๋ย
วันนี้(30 ธ.ค.)นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีให้มีการตรึงราคาปุ๋ยไว้ให้ถึงปีหน้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งรายย่อยและรายใหญ่   “ที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีก็ได้ให้ความร่วมมือ โดยการเข้าร่วมโครงการปุ๋ยธงฟ้า ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยในปริมาณ 1.5แสนตันมาแล้ว”   รมว.พาณิชย์ เชื่อว่า ในปีหน้าราคาปุ๋ยจะไม่สูงขึ้นมากนัก เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกจะทรงตัวอยู่ที่ 80-85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล   ส่วนของความกังวลของผู้ประกอบการเรื่องปุ๋ยปลอมนั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics