ราคาน้ำตาลทราย
วันนี้ (15 ก.ย.) นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) แถลงภายหลังการประชุม กอน. ว่า จากการหารือทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปชัดเจนว่า น้ำตาลทรายโควต้า ก. ซึ่งใช้บริโภคในประเทศ มีปริมาณเพียงพอ ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนจะเริ่มฤดูกาลเปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน โดย นาย ประเสริฐ ยืนยันว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำตาลทรายสำหรับบริโภคในประเทศ มีเหลือเฟือถึง 5.3 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กิโลกรัม) คิดเป็นปริมาณน้ำตาลที่ยังเหลือ 530 ล้านกิโลกรัม ขณะที่ระยะเวลาก่อนเริ่มฤดูกาลหีบอ้อยใหม่เหลืออีก 2 เดือน ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics