รฟม.
Page 1 of 212»
      วันนี้ (24 ธ.ค.2554) การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงนามสัญญางานสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สัญญาที่ 1 คืองานก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับจากสถานีสำโรงถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ โดย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ภายในวงเงินค่าก่อสร้าง 14,088.6 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 45 เดือน คาดว่าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559    ทั้งนี้ สัญญาการก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เป็นการ...
วันนี้(20 ก.ค. 2553) สำนักงานทรัพย์สินฯออกมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินย่านถนนเจริญกรุงที่อยู่อาศัยตั้งอยู่แนวเขตการเวนคืนพื้นที่ของรฟม.เพื่อนำไปก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟสายสีน้ำเงิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินย่านถนนเจริญกรุง ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดมังกรกมลาวาสจำนวน 26 ราย ที่อยู่อาศัยตั้งอยู่แนวเขตการเวนคืนพื้นที่ของรฟม.เพื่อนำไปก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟสายสีน้ำเงิน สถานีวัดกมลาวาส โดยมีแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อ รฟม. ก่อสร้างแล้วเสร็จผู้เช่าที่ดินเดิมของสำนักงานทรัพย์สินฯยังคงได้รับสิทธิ์กลับเข้ามาในพื้น...
วันนี้ (26 ม.ค.) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ งานสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) กับกิจการร่วมค้า PAR โดยมีนายชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผู้ว่าการ รฟม. ลงนามร่วมกับนายเสวก ศรีสุชาติ นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา และนายบัญญัติ สุขประพฤติ จากกิจการร่วมค้า PAR ภายในวงเงินค่าก่อสร้าง 5,025 ล้านบาท โดยจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบนพื้นที่ ขนาดประมาณ 155 ไร่ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก และอาคารจอดรถ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีแยกนนทบุรี 1 สถา...
วันนี้(2 ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่เห็นชอบข้อเสนอของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใน 3 เรื่อง  เพราะเห็นว่าต้องใช้เวลาพิจารณา จึงให้นำกลับมาเสนอใหม่ในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจและที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดยร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้นำมาพิจารณาในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ขณะที่เรื่องการเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย 2,569.42 ตัน ให้เอกชน 15 ราย  ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ให้นำเข้าที่ประชุม กรอ.ก่อน ส่วนข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนในโครงกา...
วานนี้(26 ส.ค.)  ในพิธีการลงนามสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่มี นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง รฟม. กับ CKTC Joint Venture ซึ่งคาดว่า ภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ภายในปลายปี 2552 จะเริ่มทำการก่อสร้างได้ ซึ่งมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557 ทั้งนี้ สัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทาง 12 กิโลเมตร จำนวน 8 สถานี เริ่มตั้งแต่สถานีเตาปูนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และงานก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน สำหรับ CKTC Joint Venture ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดร...
วันนี้(24 ส.ค.) นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่จะให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) มาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนุช -สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่ เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างและค่าโดยสารถูกลงว่า จะต้องหารือกันกับหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อน อย่างไรก็ตาม ก่อนได้ข้อสรุป กระทรวงคมนาคมจะยังยึดมติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว วึ่งตนเห็นว่า รฟม.เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมมากกว่า กทม. ส่วนเหตุผลที่บอกว่า กา...
วานนี้(31 ก.ค.)  นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงการก่อสร้างโครงการถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางส่วนต่อขยายสายหมอ ชิต-สะพานใหม่ และสายแบริ่ง-สมุทรปราการ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมติให้ รฟม.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  ส่วนการเดินรถอาจให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้งนี้ การก่อสร้าง รฟม. จะเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่อง เพราะในอนาคต จะต้องต่อขยายไปยังจุดต่าง ๆ บริเวณปริมณฑล ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องพิจารณาในส่วนการก่อสร้างส่วนต่อขยายว่าจะใช้ภาษีของประชาชนคนกรุง...
วานนี้(22 ก.ค.) ในการประชุมคณะกรรมการองค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธานคณะกรรมการ รฟม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 2 และ 3 ตามที่ รฟม. เสนอ ซึ่งประกอบด้วยกรอบวงเงินก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา จะอยู่ที่ 36,055 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีเงินส่วนที่จะนำไปจัดหาเอกชนมาก่อสร้างราง  และจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าย้ายสิ่งปลูกสร้างสาธารณะได้ คาดว่าต้องใช้เงินอีก 3,600 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของโครงการขณะนี้ คือ รอการเห็นชอบสัญญาที่ 1 จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) จากนั้นจะนำทั้ง 3 สัญญา รายงานต่อ...
วานนี้(17 มิ.ย.)นายชูเกียรติ โพธนานุวัตร รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ว่า รฟม.ได้รับหนังสือตอบรับจากกรุงเทพมหานคร เทศบาลนนทบุรี รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ รฟม.เข้าใช้พื้นที่สำหรับการ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะกลางถนนหรือพื้นที่สาธารณะที่เป็นของเอกชน อาคาร บ้านเรือนประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ดำเนินการเวนคืนพร้อมกับทำสัญญาและจ่ายค่าทดแทนไป แล้วกว่า 80 % ซึ่งในเดือนก.ค.นี้ เป็นต้นไป รฟม.จะเริ่มเข้าไปรื้อถอนอาคารและสิ่งปล...
วานนี้ (11 มิ.ย.)  นาย ชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบข้อเสนอทางการเงินของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ที่ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ราคาที่เสนอนั้น สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ 12,600 ล้านบาท ดังนั้น ทาง รฟม.จะเจรจาต่อรองราคาลงอีก ซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงได้อีก 12 % เหมือนกับสัญญาที่ 1 อย่างไรก็ตามในส่วนสัญญาที่ 3 ในปลายสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดซองประกวดราคา ซึ่งหาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics