รถไฟฟ้าสายสีม่วง
    วันนี้(7ก.พ.2554) คค.แจง รถไฟฟ้าสายสีม่วงสะดุดเวนคืน ชาวบ้านยอมไม่ย้ายออก อ้างรอรับเงินค่าเสียหายทางธุรกิจ สั่งเร่งคำนวณใหม่ ชี้ เหลือแค่ 4 จุด ทางขึ้น-ลง เท่านั้น นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าในส่วนของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยระบุว่า ขณะนี้มีความคืบหน้ารวมของการก่อสร้างทั้งโครงการฯ ร้อยละ 18.66 แต่ยังมีปัญหาในส่วนของการเวนคืนที่ดินจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางของโครงการที่ไม่ยอมย้ายออกไป จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณวงเงินการเวนค...
วานนี้ (6ม.ค) นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วง แบบ Gross Cost โดยภาครัฐจ้างเอกชนลงทุนสร้างระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบ จัดเก็บค่าโดยสาร ระบบตัวรถไฟฟ้า และการให้บริการเดินรถ เนื่องจากเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารดูแลระบบต่าง ๆ โดยรัฐบาลทั้งหมด และยังเป็นแนวทางเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมประมูลได้อย่างเสรี โดย ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน 4 ป...
วันนี้ (30 พ.ย 2552 )  ครม.เห็นชอบ อัดเงินลงทุนรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  เพิ่มขึ้นอีก 13,625 ล้าน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอให้ ครม.วันที่ 1 ธ.ค. นี้ พิจารณารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามกฎหมายร่วมทุนปี 2535 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่ดำเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยจะเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน โดยภาครัฐลงทุนค่างานโยธาขณะที่เอกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังขอให้ ครม.เห็นชอบในหลักการของกรอบวงเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีก ...
วานนี้(26 ส.ค.)  ในพิธีการลงนามสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่มี นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง รฟม. กับ CKTC Joint Venture ซึ่งคาดว่า ภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ภายในปลายปี 2552 จะเริ่มทำการก่อสร้างได้ ซึ่งมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557 ทั้งนี้ สัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทาง 12 กิโลเมตร จำนวน 8 สถานี เริ่มตั้งแต่สถานีเตาปูนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และงานก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน สำหรับ CKTC Joint Venture ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดร...
วันนี้ (11 ส.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 1 , 2 และ 3 โดยคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาในสัญญาที่ 1 ได้ภายในเดือนส.ค.นี้ ส่วนสัญญาที่ 2-3 ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ ญี่ปุ่น(ไจก้า) สำหรับสัญญาที่ 1 คือโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ารวม 8 สถานี เริ่มจากสถานีเตาปูนถึงสถานีพระนั่งเกล้า และงานก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน โดยกลุ่ม CKTC Joint Venture นำโดย บมจ.ช.การช่าง(CK)  เป็นผู้รับงานในราคา 14,292 ล้านบาท จากที่เ...
วานนี้(17 มิ.ย.)นายชูเกียรติ โพธนานุวัตร รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ว่า รฟม.ได้รับหนังสือตอบรับจากกรุงเทพมหานคร เทศบาลนนทบุรี รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ รฟม.เข้าใช้พื้นที่สำหรับการ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะกลางถนนหรือพื้นที่สาธารณะที่เป็นของเอกชน อาคาร บ้านเรือนประชาชน อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ดำเนินการเวนคืนพร้อมกับทำสัญญาและจ่ายค่าทดแทนไป แล้วกว่า 80 % ซึ่งในเดือนก.ค.นี้ เป็นต้นไป รฟม.จะเริ่มเข้าไปรื้อถอนอาคารและสิ่งปล...
วานนี้ (11 มิ.ย.)  นาย ชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบข้อเสนอทางการเงินของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ที่ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ราคาที่เสนอนั้น สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ 12,600 ล้านบาท ดังนั้น ทาง รฟม.จะเจรจาต่อรองราคาลงอีก ซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงได้อีก 12 % เหมือนกับสัญญาที่ 1 อย่างไรก็ตามในส่วนสัญญาที่ 3 ในปลายสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดซองประกวดราคา ซึ่งหาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น...
วันนี้(11 มิ.ย.) มีรายงานข่าวว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ในเวลา 15.00 น. รฟม.จะเปิดซองราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 2 ช่วงพระนั่งเกล้า-บางใหญ่  โดยมีเอกชนยื่นซองจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. กลุ่มบริษัท CKTC นำโดยบริษัท ช.การช่าง 2. กลุ่มบริษัท ITON นำโดยบริษัท อิตาเลี่ยนไทย และ 3. กลุ่มบริษัท ซิโน-ไทย ส่วน นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงโครงการที่จะขยายสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งพระนคร ของกทม. เพื่อเพิ่มรางรถไฟฟ้าบีทีเอสฝั่งธนฯ ว่า  ทาง ทช.พร้อมให้ความร่วมมือกับ กทม. เพราะเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาจราจร อย่างไรก็ตามต้องดูในรายละเอียดว...
วันนี้ (14 พ.ค.) นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ บริษัท บีบีเอ็มแอล ให้ทำการออกแบบและคิดคำณวนแบบการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดประกวดราคาจนแล้วเสร็จ ซึ่งพบว่า มีการปรับเปลี่ยนราคาค่าก่อสร้างจากราคา 11,166 ล้านบาท เป็น 14,000 กว่าล้านบาท โดยบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวได้ให้นายสายันต์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการโค...
วันนี้ (29 เม.ย.)นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า พบว่ามีการดำเนินการส่อทุจริต ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงการยกระดับส่วนตะวันออก โดยเจ้าหน้าที่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยพบว่า คณะกรรมการบริหารบริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อนุมัติให้บริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ในวงเงิน  14,000 ล้านบาท ทั้งที่ราคากลางที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 11,166 ล้านบาท จึงถือว่าผิดสังเกต ทั้งนี้ หากรวมทั้งโครงการ ซึ่ง...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics