รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
                           วันนี้(10ส.ค.2554) รฟม.เร่งเวนคืนที่ดิน ย่าน “วัดมังกร-วังบูรพา-อิสรภาพ” ลุยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ยันโครงการแล้วเสร็จในปี 59                        รายงานแจ้งว่า นายรณชิต แย้มสอาด รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยในระหว่างตรวจงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค ว่าการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 3% ช้ากว่าแผนเล็กน้อย เวนคืนที่ดินไปแล้วประมาณ 68% เร็วกว่าแผน 1% ยังเป็นปัญหาอยู่ 3 จุด คือ 1.บริเวณวัดมังกร มีทั้งผู้เช่า และเป็นพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าของที่ดินไม่มีปัญหา แต่ให้ทำความเข้าใจกับทางผู้เช่าเอง 2.บริเวณวั...
วันนี้(23 พ.ย.) กระทรวงคมนาคมเตรียมขออนุมัติผลการทบทวนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสำหรับงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ วันที่ 24 พ.ย. จากเดิมภายในกรอบวงเงินจาก 48,821 ล้านบาท เป็น 52,460 ล้านบาท โดยขอให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมและค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายจริง โดยรัฐบาลรับภาระด้านการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง มีรายงานว่า สรุปว่าค่างานเพิ่มขึ้นทั้งหมด จำนวน 3,401 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.81 ซึ่...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics