มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
        วานนี้ (12 ก.พ. 57) “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” มอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี         นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี แทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ฐานะยากจน หรือขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร, โรงเรียนเสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร และโรงเรียนราชป...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก 2,000 ครัวเรือน ...
วันนี้(2ก.ย.2553)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก วานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมามอบมอบสิ่งของพระราชทานข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จากน้ำป่าไหลหลาก 1,500 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สรุป สถานการณ์การ...
วันที่ 29 กันยายน ที่โรงเรียนบ้านนายม ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขต ต.นายม และต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1,100 ชุด โดยมีนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวัฒนะ กันนะพันธ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นำราษฎรมารอรับถุงพระราชทาน...
 ...
วันนี้ (4 มี.ค. 52) พิธีรับมอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา จากกองพลพัฒนาที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยก่อสร้างโรงเรียน โดยมีมีนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา เป็นประธานและพลตรีเบญจรงค์ เจริญพร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ส่งมอบ จากนั้นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา แก่กระทรวงศึกษาธิการ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics