พระเจ้าอยู่หัว
Page 1 of 1012345»...Last »
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย           ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เปิดเผยถึง สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงคนไทยมากที่สุดและสิ่งที่ทรงขอจากคนไทยว่า          “สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงคนไทยเห็นจะเป็นเรื่อง จิตสำนึกที่มีต่อแผ่นดินนี้  ส่วนเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนามากที่สุดและทรงรับสั่งขอไว้ คือ อยากจะเห็นคนไทยมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องทำ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยความเข้าใจ ด้วยสติและปัญญา โดยมีความรักความเมตตาเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมถึงมีความสมัครสมานสามัคคี ในการรักษาหรือดำเนินการภารกิจใดๆ ผมคิดว่าถ้...
        เพื่อเผยแพร่เบื้องหลังพระราชกรณียกิจให้คนไทยได้รับรู้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไร ทรงทำเพื่อใคร และทรงทำอย่างไร”         สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย สัก กอแสงเรือง ประธานโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี         เปิดตัวหนังสือและนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนองคมนตรี อาทิ ธานินทร์ กรัยวิเชียร, พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ และ พลากร สุวรรณรัฐ ร่วมเปิดตัวและชมนิทรรศการอันทรงคุณค่า         หนังสือ “พระบ...
หลายคนบอกว่า ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่ผมยืนยันได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งทางบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ต้องผ่านท่านทั้งหมด นอกจากบางเรื่องที่ท่านทรงไม่เห็นด้วยจริงๆ ก็จะส่งกลับ แล้วแต่รัฐบาลจะดำเนินการ แต่จะไม่เคยดำเนินการเอง หรือดำเนินการโดยขัดรัฐธรรมนูญเลย ...
"การประทับอยู่ในบ้านเมือง" ดังพระราชดำรัสนั้น ในเวลาต่อมาก็เป็นที่รู้กันว่ามิได้หมายถึงการประทับอยู่ในเมืองหลวงเท่า นั้น แต่ยังเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์จนแทบจะทั่วทุกตารางนิ้วที่พระบาทจะย่างไปถึงได้ ทรงวิทย์ แก้วศรี ผู้เรียบเรียงบทความ "บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ" บันทึกไว้ว่า ..วันที่ 13 ก.ย 2497 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา และทรงครองราชย์เป็นปีที่ 8 ปรากฎว่าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยครั้ง ร้ายแรงขึ้นที่อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรชาวบ้านโป่งผู้ประสบภัยในพื้นที่ ทรงทอดพระเนตรบริเวณท...
Professor Manfred Krames – Germany..“I feel deeply sorry for him because the king is the only person who wants to develop the country while other people in the nation have waited until the miracles occur without following his trace. I think this type of development will never find its achievement...I have opportunity to read many articles on newspapers about a previous Thai Prime Minister who led Thailand to the business field. We have seen most Asian politicians who are once on the power and receive advantages but never give help to people. And that makes me feel sorry for the king because his teaching is opposed to what those politicians are doing. ...
เรื่องของในหลวงของเรา เล่าอย่างไรก็ไม่หมด ผู้เล่าและผู้อ่านมีความสุขเสมอ ประชาชนในประเทศอื่นฟังแล้วไม่อยากเชื่อ และไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงความรักและความผูกพันระหว่างพสกนิกรและในหลวงของเราได้.. เหลือเพียงพวกเราแล้ว ที่จะตอบแทนหรือเดินตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างไรให้เหมาะสมและสมควร ต่อความรักและความห่วงใยที่ในหลวงมีต่อพวกเรา..เป็นเรื่องจริงที่ยากที่จะเกิดบนแผ่นดินอื่นในโลกนี้....ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จฯ เยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฏว่ามีฝนตกมาอย่างหนัก ข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จเปียกฝนกันทุกคน เมื่อทรงเห็นดังนั้น จ...
พระราชดำรัสที่ว่า“ไม่เคยสั่งการอะไรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ..ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบ” นี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมข้ออวิโรธนะคือความไม่คลาดจากธรรมตลอดเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า ๖๐ ปี..นอกจากนี้ยังได้ทรงบำเพ็ญวิทยาทานและธรรมทานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างสำคัญแห่งการบำเพ็ญวิทยาทานที่ทั่วโลกยกย่องคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกังหันน้ำชัยพัฒนา..พสกนิกรชาวไทยจะรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์จนชินตาถึงภาพที่พระเจ้าอยู่หัวประทับนิ่งสงบนานนับชั่วโมงขณะทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีต่างๆ ภาพแห่งความสงบนิ่งนี้สะท้อนถึงทศพิธราชธรรมข้อขัน...
กรณี “๑๔ ตุลา วันมหาวิปโยค”..“พฤษภาทมิฬ”..“วิกฤตการณ์เมษายน ๔๙” จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยุติวิกฤตการณ์ได้โดยฉับพลัน ระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นและเตือนสติแก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้ระลึกถึงความถูกต้องชอบธรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย..“ข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมาก เอะอะอะไรก็ขอนายกฯ พระราชทาน ซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองแบบ ขอโทษนะ แบบมั่ว แบบไม่มีเหตุผล”..๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นที่บริเวณถนนหน้าพระราชวังสวนจิตรลดา บางส่วนก็กรูกันเข้าไปเพื่อหลบภัยอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดาโดยมีมหาดเล็กเ...
ปัจจุบันนี้ปรากฏว่า มีวิธีการชำระล้างผู้มีมลทินด้วยการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ทั้งผู้ที่ใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยวิธีการเขียนและวิธีการพูดที่คิดกันได้หลายแง่ ให้ร้ายบุคคลต่างๆ โดยปราศจากหลักฐาน เพื่อให้ผู้มีมลทินบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้น เป็นที่น่าแปลกว่าปัญญาชนรุ่นใหม่ที่สูงด้วยคุณวุฒิแต่เยาว์ด้วยวัยวุฒิเพราะเกิดช้าไป บัณฑิตและนิสิตนักศึกษาบางหมู่บางเหล่าหลงเชื่อข้อความเหล่านั้นอย่างงมงายไม่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าให้รู้ความจริงด้วยตนเอง ทั้งๆที่หลักฐานข้อเท็จจริงที่จะศึกษากรณีสวรรคต ตามแนววิชาการยังมีอยู่ เช่นห...
วานนี้(26ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม การถวายผ้าพระกฐิน ในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีข้อจำกัดหลายอย่าง คือ ต้องถวายเป็นสังฆทาน คือ ถวายโดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง, เป็นกาลทาน คือมีกำหนดเวลาภายใน 1 เดือนนับแต่วันออกพรรษา ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12, พระภิกษุที่กรานกฐินจะต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน, ผ้าที่ถว...

Page 1 of 1012345»...Last »


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics