พระองค์โสม
Page 1 of 212»
  วานนี้ (26ต.ค.)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ที่โปรดให้มอบสมทบศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 พันชุด สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกำลังพลจากกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจิตอาสา ร่วมบรรจุสิ่งของพระราช...
วานนี้ (26 ต.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ให้กับ พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ซึ่งส่งมอบให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 6 นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 220 ชุด มอบให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้...
  วานนี้ (14 ต.ค.)จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกองเอกดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และคณะ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยที่พักอาศัยในศูนย์อพยพในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ศูนย์อพยพสนามกีฬากลางจังหวัด, วัดคีรีวงศ์, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, โรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รวม 5,000 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ...
  วานนี้ (3 ก.ย.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเอ็ม ซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ทรงเปิดงาน “วันปลาสวยงามแห่งชาติ” ประจำปี 2554 พร้อมกับประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทางห้างสรรพสินค้าร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, ชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทย และภาคเอกชน จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นเวทีของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม สำหรับการพัฒนาพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อยกระดับและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก โดยรายได...
วันนี้ (2 ก.ย.2554) พระองค์โสมฯ ทรงพระราชทาน ถุงยังชีพ จำนวน 3,471 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันนี้ (1 ก.ย.54 ) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนฯ นำกำลังพลของกองทัพเรือ ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 3,471 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 730 ชุด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
  วานนี้ (23 ส.ค.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย ที่โรงสีข้าว และบ้านหนองดง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รวม 1 พันชุด โดยจังหวัดพิจิตร มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1 หมื่น 7 พันครัวเรือน กว่า 5 หมื่นคน พื้นที่การเกษตรเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย สถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองในดง อำเภอบึงนาราง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทาน และประทานถุงยังชีพ 1 พันชุด พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
  วานนี้ (22 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยา ทรงเปิดอาคารใหม่ในโอกาสดำเนินกิจการครบ 20 ปี และขยายพื้นที่ให้บริการ โดยเพิ่มจำนวนห้องตรวจผู้ป่วยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ มีลักษณะเป็นอาคารประหยัดพลังงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคาร จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธารศิลป์…รักษ์จิตรกร” ซึ่งโรงพยาบาล ร่วมกับมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และนำรายได้สมทบ “กองทุนรักษ์จิตรกร” เพื่อเป็น...
  วานนี้ (14 ส.ค.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน นกเตน ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย โดยในตอนเช้าได้ไปมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่วัดกลางสุริยวงศ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 ชุด และถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 ชุด จากนั้นไปมอบให้แก่ราษฎร ที่ภูเมี่ยง ภูขัด ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อำเภอชาติตระการ อีกจำนวน 500 ชุด พร้อมทั้งถวายแด่พระสงฆ์ 10 ชุด ซึ่งในการนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ส...
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ พระองค์โสมพระอาการทั่วไปทรงตัว นายกฯ และพสกนิกรลงนามถวายพระพรอย่างเนืองแน่น ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการรอบอาคารที่ประทับ ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก้ประชาชน...
วันนี้ (4 พ.ย. 2553) สถานการณ์ท่วมในจังหวัดอ่างทองน้ำยังท่วมสูงโดยเฉพาะตำบลจำปาหล่อที่ ระดับน้ำยังทรงตัว ประชาชนหลายร้อยครอบครัวต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ล่าสุดพระเจ้าวรวงค์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนัก ทรงประทานรถโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบ อุทกภัยที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นอกจากนั้นยังทรงนำเตาหุงข้าวครั้งละ 30 ลิตร มาช่วยเหลืออีกด้วย นางนงนุช คำคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง ประธานศูนย์การเรียนรู...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics