พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
Page 1 of 212»
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราชฎรที่ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่น...
       วานนี้ (15 ต.ค.56) เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทรงเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ “ค่ายสานสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งที่ 5       ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า ปลูกฝังจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความกตัญญูกตเวที รู้คุณบิดา-มารดา ผ่านการกราบพ่อแม่ 3 ครั้ง เพราะพ่อแม่คือพร...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพ ประจำปี 2556 ...
วันนี้( 17 ก.พ.2556) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อย่างเป็นทางการณ ศูนย์ร...
    วันนี้( 12 ก.ค.2556) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นองค์ประทานเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประจำปี 2556” เมื่อเวลา 09.30 น.ที่สนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ถ.ราชวิถี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นองค์ประทานเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประจำปี 2556”สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ในปีนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมของการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติที่...
“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์” สุขภาพ-กาย-ใจ “สำคัญ”                                                                                                           โซไซตี้           ด้วยรับสั่งในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่า  “คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการดำรงชีวิต โดยหนึ่งในองค์ประกอบหลักของคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ก็คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ตัวข้าพเจ้าเองได้สัมผัสกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ โดยการฝึกโยคะเป็นประจำมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง ความยืดหยุ่นของร่ายกายก็ดีมาก ระบบหายใจและระบบเ...
  วันนี้ (6 พ.ย.2554) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดให้ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเรือพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ปทุมธานี ในวันนี้ ณ ศาลากองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางลงทางด่วนบางพูน ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบสิ่งของ เพื่อส่งต่อไปยังอำเภอต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เรือ 50 ลำ มุ้ง 200 หลัง เครื่องกรองน้ำแบบครอบครัว 20 เครื่อง ไฟ...
วานนี้(5พ.ย.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพระราชทานฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา รองรับผู้เข้าพักอาศัยได้ 200 คน ปัจจุบันรับผู้อพยพที่ย้ายมาจากศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา หลั...
วานนี้(4พ.ย.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถจีเอ็มซี ที่นั่งไปยังซอยจรัญสนิทวงศ์ 57/1 เขตบางพลัด เพื่อประทับเรือที่นั่งเสด็จไปยังโรงเรียนวัดรวก ซึ่งเป็นศูนย์อพยพ 1 ใน 24 แห่งที่สำนักงานเขตจัดตั้งขึ้น          ระหว่างทางทอดพระเนตรบ้านเรือน ร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมขัง และทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เฝ้ารับเสด็จ เมื่อเสด็จถึงโรงเรียนวัดรวก ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่อพยพไปพักอาศัยในอาคารเรียน รวมถึงอาหารกล่องปรุงสุก เสื้อชูชีพ ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ ยาตำราหลวง และยากันยุง แล้วมีพระปฏิสันถารกับราษฎรและทอดพระ...
  วานนี้ (29 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังศาลาริมน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทรงติดตามการดำเนินงาน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวสวนกล้วย จังหวัดราชบุรี” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้นมแม่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน โดยดำเนินงานในพื้นที่ตำบลสวนกล้วยเป็นพื้นที่นำร่องจาก 5 แห่งทั่วประเทศ ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการเป็นกรอบกำหนดวิธีการทำงาน มีภาคีเครือข่ายสนับสนุน และชุมชนให้ความร่วมม...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics