พระองค์ภา
Page 1 of 212»
       ปัจจุบันอัตราส่วนของผู้ต้องขังหญิงมีจำนวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังชาย ในช่วง30 ปีที่ผ่านมา        ผู้หญิงจำนวนมากต้องตกเป็น “เหยื่อ” ของการบังคับใช้กฎหมายในสงครามยาเสพติดทั้งโดยตรงและที่เป็นผลข้างเคียง สถิติผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ต้องมีการทบทวนถึงการปฏิรูปกฎหมาย สืบเนื่องจากการประชุมอนุวัติตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) “ทางเลือกแทนการคุมขังผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวน การยุติธรรม”        ในโอกาสครบ 7 ปี โครงการกำลังใจฯ และเพื่อให้ในอนาคตมีการบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยคำนึงถึงความยุติธรรมในความเป็นจริง ล่าสุดได้มีการจัด “เสวนาสร้างส...
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 14.55 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรีย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ CCPCJ สมัยที่ 21 เสด็จไปยังห้องประชุมเอ็มโออี 79 ตึกเอ็ม ศูนย์ระหว่างประเทศเวียนนา ทรงเป็นประธานการประชุม Extended Bureau ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมาธิการฯ โดยมีนายวาซิล โพโคทีโล อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรยูเครน และเป็นผู้แทนกลุ่มภูมิภาคยุโรปตะวันออก ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 2, นายดินคาร์ กุลลาร์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอินเดีย และเป็นประธานกลุ่มภูมิภาคเอเชีย, นายแอนโทนีโอ การ์เซีย รีวิ...
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13.18 นาที ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรีย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังห้องประชุม เอ็ม 3 ตึกเอ็ม ศูนย์ระหว่างประเทศเวียนนา ทรงร่วมกิจกรรมคู่ขนาน เรื่อง “ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต : ประสบการณ์และความท้าทายในการลดการเพาะปลูกพืชเสพติดด้วยการพัฒนาแนวความคิด ควบคุมการผลิตยาเสพติด” (Al-ternative Livelihoods: Experiences and challenges of reducing illicit crop cultivation through development oriented drug control) ซึ่งเป็นการเสวนาในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 55 โดยมีผู้นำจากองค์กรในประเทศต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการขจัดพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบในการนำไปเป็นยาเสพติด เช่น ปร...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.56 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ทรงพบปะ และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ร่วมกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชีย และลาตินอเมริกาและคาริบเบียนที่ประจำการ ณ กรุงเวียนนา รวมถึงประเทศที่เป็นสมาชิก CCPCJ ซึ่งนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดถวาย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในฐานะทรงเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อทรงทำความรู้จักกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถ...
วานนี้(12ม.ค.) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงศึกษาดูงานบริษัท NTT docomo ร่วมกับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หรือ บ.ย.ส.รุ่นที่ 16 โดยมี นายริวจิ ยะมะดะ (Ryuji Yamada) ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าวต้อนรับ และนายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช.หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกล่าวตอบขอบคุณ โอกาสนี้ ประทานของที่ระลึกแก่ นายริวจิ ยะมะดะ ซึ่งได้ถวายของที่ระลึกด้วย              จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ และนิทรรศการการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เ...
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 23.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 622 ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ในหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคมนี้ โดยมีนางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการศาล ข้าราชการทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย ...
วานนี้(22 ธ.ค.) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย, กิจการฟาร์มไก่พ่อ-แม่พันธุ์, โรงฟักไข่, กิจการฟาร์มไก่เนื้อและโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่สามารถเลี้ยงไก่ ป้อนโรงงานได้วันละ 3 แสน 3 หมื่นตัว          โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานอาหารแปรรูป ที่มีเครื่องจักรทันสมัย และมีกำลังการผลิตสูง 850 ตันต่อวัน สามารถผลิตสินค้าได้ 5 ประเภท ด้วยวิธีการแปรรูป 3 วิธีคือ ทอด นึ่ง อบ    นอกจากนี้ โรงงานได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถบำบั...
วานนี้(21 ธ.ค.) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรโบราณสถานต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยนเรนทราทิตย์ เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระ พระญาติของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขา จึงเสมือนเป็นเขาไกรลาศ พนมรุ้งมาจากภาษาเขมรว่า “วนังรุง” ...
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา19 .38น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษที่กองทัพไทยจัดถวาย ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง มีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตประจำกรุงย่างกุ้ง, ผู้ช่วยทูต 3 เหล่าทัพ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงย่างกุ้ง เฝ้า รับเสด็จ        จากนั้น เสด็จไปยังเนินเขาประวัติศาสตร์กาบาเอ (Kaba Aye) สถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกนานาชาติ โดยเมื่อเสด็จถึงยังบริเวณทางเข้าถ้ำมหาปาสณะนายเทียน ชเว (Thein Shwe) ผู...
วานนี้(18 ธ.ค.) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษที่กองทัพไทยจัดถวาย เสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อทรงอัญเชิญพระไตรปิฎก ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชพม่า เป็นพระธัมมทาน เนื่องในวาระครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            พร้อมกันนี้ จะได้ทอดพระเนตรถ้ำมหาปาสณะ สถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกนานาชาติ พุทธศักราช 2500 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics