พระมหากษัตริย์
Page 1 of 1612345»...Last »
      ๘๐ ปีก่อน ตอนคนปล้นชิงอำนาจพระมหากษัตริย์ ยังไม่มีสำนึกว่า…ทำผิดมหันต์แก่ราษฎรและชาติบ้านเมือง..(วันนั้น)       คำเตือนวันนั้น ว่ายังไมถึงเวลา ถูกประณามว่าเป็นคำเรียกร้องของผู้สูญเสียอำนาจจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช…       กลุ่มคนที่คิดว่าตนเองเรียนรู้จากเมืองนอกเมืองนา จนเจนจบศาสตร์แห่งการปกครองแล้ว..จนมองข้ามความปรารถนาดีของคนที่อยู่กับการปกครองมา ๒๐๐ ปี        มันน่าสลดใจ…เสียใจจริง ๆ….ผมอยากร้องตะโกนอีกครั้งว่า….        …พระมหากษัตริย์ของไทยเราทุกพระองค์ ทรงรู้จักหน้าที่ของพระองค์เองดีว่า ไม่เคยทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด และทรงเข้าพระทัย (ใจ)ในหน้าที่ของพระองค์ว่...
        งานเปิดตัวหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเปิดเผยเบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจจากคณะบุคคลที่ถวายงานใกล้ชิดที่สุด ให้คนไทยได้รู้ว่า “ในหลวงทรงทำอะไร ทรงทำเพื่อใคร และทรงทำอย่างไร”         ในหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” หนังสือแห่งความเป็นสิริมงคลที่ควรมีไว้ประจำบ้าน โดยมี ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ และ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ        นายสัก กอแสงเร...
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ         ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ วันนี้เข้าสู่สัปดาห์ปลายเดือนตุลาคม ท่านที่เป็นข้าราชการก็จะถือว่า ได้ใกล้จะผ่านพ้นการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปแล้ว ๑ เดือน         ดังนั้น ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ให้มีพลังในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยนั้น         ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเพื่อหน้าที่ โดยถือว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์แล้ว และขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยให้เจ...
         ตอนที่ ๒ นี้ คือ ตอนผู้จัดการมรดกของชาติ ทำลายชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์        ตอนที่แล้ว ผมย้อนกลับไปตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างชาติเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเรา คือ คนไทยทุกคนในปัจจุบันที่เป็นลูกหลาน เหลน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และจากการรวมตัวของคนหมู่มากเมื่อเริ่มการก่อสร้างชาติ ได้รวมตัวกันเลือกผู้นำที่มีความเก่งกล้าสามารถ มีบุญบารมี และตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือเรียกว่าเป็น “ประมุขแห่งรัฐ” หรือ “พระมหากษัตริย์” โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ถือดุลอำนาจอธิปไตยแทนปวงชน….พระมหากษัตริย์ไทย ยังทรงมี ทศพิธราชธรรม เป็นเสมือนรั...
                ผมขอเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างชาติย้อนกลับไปเมื่อ ๗๐๐ ปี บรรพบุรุษของพวกเรา คือ ประชาชนคนไทยในปัจจุบันที่อาศัยในแผ่นดินนี้ จากการรวมตัวของคนหมู่มาก เมื่อแรกจึงได้รวมกันเลือกผู้นำที่มีความเก่งกล้าสามารถ มีบุญบารมีขึ้นมาเป็น“ประมุขแห่งรัฐ” เป็น “ผู้ถือดุลและรักษาดุล” ระหว่างองค์กรอำนาจรัฐทั้งปวง รัฐจึงจะดำรงอยู่ได้        “ประมุขแห่งรัฐ”ได้รับการยอมรับให้ถืออธิปไตยสูงสุด และทำให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐชาติ ประชากรพลเมืองหน้าตาสดใส มีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์        จนถึงปัจจุบัน หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดมีแนวคิดว่า“อำนาจอธิปไตยสูงสุด” ของปวงชน (Sovereign Power) เป็น “ประมุขแห่งรัฐ ” ...
        พระมหากษัตริย์แต่โบราณกาล ไม่มีพระราชอำนาจ มีแต่พระบรมเดชานุภาพและพระบารมี         ผมได้ยินเสียงขานรับจากเพื่อนๆหลายคนที่ยินดี และพร้อมไปร่วมกับผมบนท้องถนน ทำให้ผมมีความหวังครับ และขอขอบพระคุณผู้ที่รักสถาบันฯ และเข้าใจในตัวผม ถือว่าตอนนี้เราให้สัญญาใจกันก่อนก็แล้วกันนะครับ….         แต่หลายคนก็ได้ทัดทาน ขอให้ผมยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน หากมีคนที่ไม่เข้าใจในความถูกต้องแท้จริงแล้ว และได้เตือนให้ผมระวังการแอบอ้าง ซึ่งจะเสื่อมเสียถึงตัวผมจนถึงสถาบันฯได้ (ผมน้อมรับและขอขอบพระคุณครับ แต่เพื่อนๆผมทุกท่านก็ต้องระวังด้วย โปรดสุขุม และรอบคอบครับ..)         บางท่านเตือนผมด้วยคว...
      ..ก็เพราะบางคนนึกว่าผมเป็นเจ้าไง….และหลายคนคงว่าอย่างนั้น…       ..เปล่าเลย…หากเรามองเข้าในสังคมไทย ให้กว้าง…กว้าง … ไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้น..แต่มีคนมากมาย ที่ผมเชื่อว่า..คนเหล่านั้นได้รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันด้วยใจจริง เพราะ สิ่งที่พระองค์ทรงทำต่างหาก..ทำทุกวัน ทุกเวลา ต่อเนื่อง ยาวนาน กว่า ๖๐ ปี มันตราตรึงในหัวใจของผม ของเขา และของพวกเราทั้งหลาย…       ผมยังจำคำสัมภาษณ์ของคุณยายคนหนึ่งที่มาร่วมงานถวายพระพรที่ลานพระบรมรูปทรงม้าได้แม่นยำว่า คุณยายไม่ได้มาดูในหลวงหรอก แต่มาให้ในหลวงเห็น…เห็นว่ายายมา….       ให้พระองค์เห็นว่า มีราษฎรธรรมดาเล็ก ๆ คน...
  พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์          “…ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญด้วย…”           (พระราชดำรัสของในหลวง พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔)          พระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นั้นไม่ได้มีความสุขความสบายเ...
BBC ตามเสด็จฯในหลวง..เพื่ออะไร ? ไม่ควรพลาด ดูคลิป Soul of a Nation วีดีโอที่ชาวไทยควรทราบ...
  ประเทศไทยมีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งชาติสืบมาแต่โบราณ เป็นระยะเวลายาว นานกว่า ๗๐๐ ปี นับแต่ “กรุงสุโขทัย” ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานี เมื่อราว พ.ศ.๑๘๐๐ เป็นต้นมา ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมืองในลักษณะของ “บิดาปกครองบุตร” ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมต่อ สถานการณ์ในขณะนั้น เพราะอาณาเขตยังไม่กว้างขวางนัก จำนวนประชากรก็ยังน้อย พระมหากษัตริย์จึงสามารถดู และและสร้างความสัมพันธ์กับราษฎรได้อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ และเข้าเฝ้าขอความเป็นธรรมได้ตลอดเวลา เมื่อ ถึง “สมัยอยุธยา” ราชอาณาจักรไทยมี...

Page 1 of 1612345»...Last »


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics