พ.ร.บ.สุราเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
วานนี้ (7 ต.ค.) นายพฤฒิชัย ดํารงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังตรวจร้านจำหน่ายเหล้าบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการว่า ขณะนี้มีร้านจำหน่ายเหล้าเป็นจำนวนมากบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา อีกทั้งเห็นว่าขั้นตอนการออกใบอนุญาตการจำหน่ายปลีกสุรายังง่ายเกินไป จึงต้องมีการเข้มงวดมากกว่านี้  ดังนั้น นายพฤฒิชัย  กล่าวว่า  จึงได้เตรียมแก้ไข พ.ร.บ.สุราเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต จากเดิมที่มีราคาเพียง 200 บาท ปรับเพิ่มเป็น 3,600-7,200 บาท และต้องพิจารณาร้านขายสุราที่อยู่ใกล้สถานศึกษา ใกล้ศาสนสถาน ต้องพิจารณาอย่างเข้มงวด ในปีนี้กรมสรรพามิตออกใบอนุญาตขายสุราถึง 50,000 ราย และขณะนี้ยังมีก...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics