ปัญหาหนี้สิน
วันนี้(19 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีเกษตรกรส่วนหนึ่งเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาหนี้สินที่ยัง ไม่ได้รับการดูแลจากกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร เพื่อเร่งรัดให้โอนหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าสู่กองทุนฟื้นฟูฯ โดยเร็ว และหากยังมีหนี้สินที่เหลืออยู่ให้พิจารณาช่วยเหลือ และขอให้การแก้ไขปัญหาเกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติ โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ มารับฟังข้อคิดเห็นด้วยตัวเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและยังไม่ได้ข้อยุติ...
วานนี้ (11 พ.ค.) นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงปัญหาหนี้เสียที่เกิดขึ้นกับประเทศกรีซ จนทำให้เกิดความกลัวว่าจะลุกลามไปยังยุโรป และจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ว่า ธปท.ประเมินปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นกับประเทศกรีซแล้ว เชื่อว่าจะไม่กระทบกับสถาบันการเงินของไทย เพราะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับกรีซผ่านสถาบันการเงินในสิงคโปร์แค่เพียง 371 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับธุรกรรมทางการเงินที่สถาบันการเงินไทยทั้งระบบออกไปเกี่ยวข้องกับต่าง ประเทศ ทั้งเงินฝาก เงินลงทุนในพันธบัตร และ สินเชื่อ คิดเป็น ร้อยละ 2.81ของสินทรัพย์รวม หรือม...
วันนี้(10 มี.ค.52)- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.เตรียมแก้ปัญหาหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อย โดยประสานงานกับศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ ซึ่งทางศูนย์ฯ รายงานว่า ขณะนี้มีลูกหนี้รายย่อยใน กทม.ที่ถูกฟ้องล้มละลายและถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดประมาณ 50,000 ราย รวมมูลค่าหนี้กว่า 100,000 ล้านบาท ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics