ประชุมอาเซียนบวก3บวก6
สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น มีมติจากที่ประชุมออกมาหลายประเด็น อีกทั้งกระแสความสนใจในการประชุมอาเซียนนั้นก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะในวันที่ 10-12 เมษายนนี้ กำลังจะมีการประชุมอาเซียนกันอีกครั้ง ซึ่งได้แก่ การประชุมอาเซียนบวก3 และอาเซียนบวก6 โดยในที่นี้นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ผ่านมา ได้ทำรายงานพิเศษขึ้นเพื่อเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “มติชน” โดยเฉพาะ ทางสำนักข่าวเจ้าพระยา เล็งเห็นว่ารายง...
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เห็นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนบวก 3 และบวก 6 ควรจัดที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากความพร้อมและความสะดวกเรื่องการเดินทาง อาหาร และที่พัก ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมการประชุมได้ง่าย ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics