ประกวดราคา
วานนี้ (10 มิ.ย.) นายอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางรับพิจารณากรณีที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น) โดยจะขอเวลา2 เดือน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งจะมีการเชิญกลุ่มผู้รับเหมาต่าง ๆ มาหารือร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการประกวดราคาด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะกรณีการล็อกสเปกบริษัทที่จะเข้ามาประมูลงาน หรือการประกาศเงื่อนไขทีโออาร์ อย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจจะการผ่อนป...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics