นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์
วันนี้ (30 ต.ค.) มีรายงานข่าวว่า นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประพฤติชอบ(ป.ป.ช.)ภาคประชาชน ได้ยื่นหนังสือต่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 ส.ว.เรื่อง ให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการเช่ารถเมล์ เอ็นจีวี 4,000 คัน โดยนายประเทือง กล่าวว่า จากมติครม.ที่อนุมัติในหลักการโครงการดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจที่สร้าง ความผิดหวังให้กับประชาชน ทั้งที่ ป.ป.ช.ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายต้านโครงการเช่ารถเมล์ เคยชี้แจง เหตุผลให้รัฐบาลทราบแล้ว ซึ่งเชื่อโดยสุจริตใจน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดในฐานข้อมูลหมกเหม็ด นำคว...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics