จังหวัดเลย
  วานนี้ (24 มิ.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้า โครงการตามพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกศน. ร่วมจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ สอนเสริมหลังเลิกเรียนแบบกลุ่ม และแบบติวเข้มพิเศษให้เด็กที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ สอนให้เด็กสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมี ตชด.ที่ได้ รับพระราชทานทุนไปศึกษาภาษาจีน ที่เมืองเซี๊ยเหมิน กลับมาช่วยสอนภาษาจีนให้กั...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics