คนพิการ
Page 1 of 212»
 ...
  สกู๊ปแนวหน้า       “ต้องมีศูนย์เฉพาะทางที่มีการจัดการองค์ความรู้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องของการช่วยเหลือ การเดินทาง ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนที่คนพิการโดยระบุรายละเอียดลงไปให้ชัดเจนว่าคนพิการในแต่ละพื้นที่นั้นมีกี่คนและมีเป็นคนพิการประเภทไหนอย่างไรบ้าง รวมถึงจะต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดและลงลึกด้วยว่า การดูแลคนพิการในแต่ละประเภทเป็นอย่างไร”    สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแสนสาหัสต่อประชาชนในหลายจังหวัด ซึ่งในส่วนของคนปกติก็ลำบากหนักหนาอยู่แล้ว และยิ่งเป็นคนพิการก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัว ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของผู...
  คนพิการยังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล นายปกครอง ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ต้องยอมรับว่าความชัดเจนที่เกิดกับประชาชนนั้น ไม่มีอะไรมากนัก หลายคนเกิดความสับสนเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากข้อมูลที่ทางการป้อนให้เกิดจากขัดแข้งกันในหลายๆเรื่อง และบางครั้งคนของรัฐก็ขัดแย้งกันเองเสียอีก โดยเฉพาะฝ่ายกทม.และรัฐบาล แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่า การดูแลความเดือร้อนของประชาชนต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง ไม่ใช่เลือกเฉพาะหัวคะแนน ฐานคะแนน ไปจนถึงนักการเมืองที่อยู่ในสังกัดใกล้ชิดคนของรัฐบาล เสียงหนึ่งที่สะท้อนมาจากนายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ตอบคำถามในรายการโทรทัศน์...
                     วันนี้(30ก.ย.2554) “น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ “รมว.ไอซีที ระบุ ไอซีที ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ สำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การใช้ชีวิตประจำวัน                    น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีให้ความสำคัญกับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความเท่าเทียม จึงได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.pwdsthai.com สำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งสิทธิและการมีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนพิการกับหน่วยงาน โดยใช้เป็นช่อ...
  วันนี้(5ม.ค.2554) ศธ.เผยคลอดแผนปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ อัด 208,698,989 บาท ขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค” นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 จำนวน 208,698,989 บาท โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสและบริการทางการ...
  วันนี้(27ธ.ค.2553) ศธ.ชง ครม.ออกสลากการกุศล 1,000 ล้าน เพื่อพัฒนาการศึกษาคนพิการ แจงรัฐให้ 20 ล้านไม่พอจัดการศึกษาแก่คนพิการทุกระดับอย่างมีคุณภาพ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการสลากการกุศลงวดพิเศษ เพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยจะมีการออกสลากบำรุงการกุศล จำนวน 91 ชุดๆ ละ 1 ล้านฉบับ คิดเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่จะให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ สาม...
  วันนี้(1พ.ย.2553) สภาคนพิการฯ บุกรัฐสภายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ปธ.กมธ.วุฒิสภา กรณี “พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พศ..” มีข้อห้ามกีดกันคนพิการไม่ให้เป็นข้าราชการอัยการ ที่รัฐสภา สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฏหมาย สภาคนพิการฯ และนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาเรียกร้องและยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา ในเรื่องขอติติง “พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พศ..” ที่ระบุลักษณะต้องห้าม ซึ่ง”พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พศ..” เ...
กทม.เตรียมจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการโครงการฯ เฟส 2 จำนวน 56 ตัว บน 23 สถานี ซึ่งหลังจากได้ผู้รับเหมาแล้วจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 54 นี้...
ศึกษาธิการอนุมัติคนพิการเรียนอาชีวะฟรีระดับ ปวส. และ ปวท. รับเข้าเรียนใน 9 ประเภทวิชา ทุกวิทยาลัยห้ามปฏิเสธรับผู้พิการเข้าเรียน...
วานนี้ (4 ก.ย.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการดำเนินงานและแนวทางนโยบายด้านคนพิการของ กทม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนคนพิการรับฟังเป็นจำนวนมาก ระบุว่า มุ่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิ ต่าง ๆ ตามกฎหมายอันพึงได้ ทั้งในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการและการจ้างงาน ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ระหว่างการจัดงาน น.ส.อรุณวดี ลิ้มอังกูร อายุ 35 ปี ตัวแทนผู้พิการจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พบและกล่าวขอผู้ว่าฯ กทม. ให้คนพิการมีส่วนร่วมกับการวางแผนโครงการต่าง ๆ ก...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics