ข่าวในราชสำนัก
"ข้าพเจ้า ได้ยินมานานแล้วว่า การทำงานนั้นไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากความก้าวหน้าจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ ความรอบรู้ ตั้งใจทำ โดยนำความรู้ของแต่ละภาคส่วนมาใช้ อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งประชาชน มาร่วมมือกัน โดยไม่มีใครเอาเปรียบกัน อันนี้สำคัญที่สุด เราเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าดี บ้านเมืองจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ดี โดยเฉพาะในระยะนี้บ้านเมืองของเรา เรียกว่าบ้านเมืองกำลังล่มจม ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปอย่างไร เรา ก็รู้สึกเป็นห่วงว่า ประเทศไทยกำลังล่มจม แต่พวกท่านจะทำให้ไม่จมได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาสร้างให้ดีขึ้น สร้างบ้านเมืองให้ก้า...
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เมื่อเวลา ๑๘.๑๗ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนิทรรศการชุด “บารมีแห่งแผ่นดิน” ซึ่งกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ร่วมสร้างสรรค์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมในทุกแขนง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นอาคาร ๙ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๓ ...
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่พระทัยเรื่องการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ เมื่อ ๕ วันที่แล้วได้ตามเสด็จไปดูผลหมากรากไม้ที่จะนำไปปลูกเป็นตัวอย่าง ทรงขับรถวนเข้าไปในสวนในไร่ แล้วให้ผู้ตามเสด็จลงไปซื้อมาให้ ได้มะนาว ๓ ลูก มะละกอ ๒ ลูก และพริก ๕๙ เม็ด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งอีกว่า เรามีหน้าที่แก้ปัญหาให้ราษฎรให้มีกินมีใช้ และเกษตรเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญ เพราะฉะนั้น หลักเกษตรต้องอยู่ในจิตใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องช่วยให้ประชาชนมีความสุข มีความอยู่รอดได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งด้วยว่า เมื่อเราเข้าไปตรงไห...
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาโพง ปลากาดำ ปลากระแห ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สก ปลาหมอไทย และ ปลาบึก รวมห้าแสนเก้าหมื่นตัว ณ บริเวณท่าวาสุกรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร...
วันนี้ (๒๔ ก.ค.) เวลา ๑๘.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ นายเซอร์เก วิกโตโรวิช ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และนายมีร์ฮาอีล ยูเรวิช กาลูซีน อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายเยฟเกนี วลาดิมีร์โรวิช อฟานาเซียฟ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วม...
วันนี้ (๒๗ พ.ค.) เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลง ณ อาคารเอนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวม ๘ สถาบัน จำนวน ๑๐ หลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑.๑๑๑ คน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา...
วันนี้ (31 มีนาคม 2552) พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานมหาเจษฎาบดินทร์ พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ทรงเป็น พระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็พระพุทเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.2367 ทรงปฏิบัติพระราชรณียกิจมากมายนานับประการ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics