การประปาส่วนภูมิภาค
วันนี้ (18 ส.ค.) นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ปัจจุบัน กปภ. มีสาขาในความรับผิดชอบที่ประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 133 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัยและ จังหวัดชลบุรี ประกาศให้พื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ. สาขาศรีราชา เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 134 ในวันศุก...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics