การทุจริตคอรัปชั่น
ผมได้อ่านข่าวเรื่องที่อาจารย์วิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เปิดเผยถึงสถิติการทุจริตคอรัปชั่น หรือการโกงบ้านกินเมืองของผู้มีอำนาจทั้งทางการเมืองและทางราชการว่า ขณะนี้ค้างอยู่ในสำนักงาน ป.ป.ช.ถึง ๓,๖๕๗ เรื่องแล้ว รู้สึกอดสูใจจริง ๆ ครับ...รวมความเสียหายจากการโกงบ้านกินเมืองของพวกนี้ปีละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่สำคัญจากสำรวจของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพบว่า ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการโกงกินมากกว่ารัฐบาลใด ๆ ทั้งสิ้น ... ...
วานนี้(19 มิ.ย.) นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทุจริตคอร์รัปชั่นปัญหาสำคัญของสังคมไทย” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยกล่าวตอนหนึ่งถึง วิกฤต 6 ด้านที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย ได้แก่ 1.การทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งการทุจริตเลือกตั้งถือเป็นรากเหง้าของการทุจริตทุกด้านในสังคมไทย 2.การประมูลซื้อขายตำแหน่งหน้าที่ราชการ 3.การสมยอมคบคิดกันในการประกวดราคาก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นในเมกะโปรเจ็คต์หมื่นล้านบาท เศษเงินของโครงการ 3-5% ก็ถือเป็นการรั่วไหลอย่างมหาศาลของงบป...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics