การก่อหนี้สาธารณะ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 52 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงรายละเอียดการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 3% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามข้อเสนอของภาคเอกชน ว่า ยังไม่ได้มีการหารือกัน โดยส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทรถยนต์บางรายมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด การให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ด้านนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงเตรียมเสนอมาตราการช่วยเหลืออุตสากรรมรถยนต์เป็นแพกเกจ เช่น การลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 3% การหักลดหย่อนภาษีให้ผู้ซื้อรถยนต์ได...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics