บล็อกเจ้าพระยา
ชาวนาที่อยากเป็นไท ควรไปศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาที่นี่
ภาณุมาศ ทักษณา สัปดาห์นี้ ผมเขียนถึง “อาจารย์ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้น้อมนำศาสตร์พระราชา ที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไปสร้างปราชญ์ชาวบ้าน รวม 3 ตอน แล้วก็หยุดไป ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจ และเพิ่งเคยรู้จัก “อาจารย์ยักษ์” สอบถามผมว่า อาจารย์ยักษ์ได้นำศาสตร์พระราชาไปทำอย่างที่พูดหรือไม่ หากทำผลเป็นอย่างไรบ้าง ฯลฯ แสดงว่า ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มิได้เป็นเกษตรกรหรือติดตามข่าวเกษตร ยังคลางแคลงใจว่า ศาสตร์พระราชาที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระราชทานนั้น ทำได้จริงหรือ ? เรื่องนี้ ผมไม่ตำหนิผู้ที่ถามมานะครับ แต่ในฐานะที่ทำข่าวเกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผมขอยืนยันว่า ศาสตร์พระราชา คือ ต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรครับ และผู้ที่...

เรื่องล่าสุด
[Social Talk] Vasit Dejkunjorn และ Lamyai Poldee ได้แชร์โพสต์ของ ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม รู้สึกเป็นงานเป็นการ กับ Arisa Thinkohyao และคนอื่นๆ อีก 10 คนที่  จะบังติกอซิตี้ 19 ตุลาคม 2016 · Muang Yala, เทศบาลนครยะลา · ” ขออ...
[สัพเพเหระ] Vasit Dejkunjorn และ Lamyai Poldee ได้แชร์โพสต์ของ ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม รู้สึกเป็นงานเป็นการ กับ Arisa Thinkohyao และคนอื่นๆ อีก 10 คนที่  จะบังติกอซิตี้ 19 ตุลาคม 2016 · Muang Yala, เทศบาลนครยะลา · " ขออนุญาตช...
[บทความรับเชิญ] ๒๑ ตุลาคม วนมาอีกรอบ ถึงวันเกิดที ก็มานั่งนับอายุกันที หนังสือพิมพ์ก็เหมือนคน ไทยโพสต์ผ่านมาได้ ๒๑ ปี ขึ้นปีที่ ๒๒ ไม่ช้าไม่นาน ถ้าเป็นคนก็กำลังจะจบมหาวิทยาลัย ใกล้ได้เวลาย่างเท้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน ...
เรื่องแนะนำ
[Social Talk] Vasit Dejkunjorn และ Lamyai Poldee ได้แชร์โพสต์ของ ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม ศอลาฮุดดีน ไอแอมมุสลิม รู้สึกเป็นงานเป็นการ กับ Arisa Thinkohyao และคนอื่นๆ อีก 10 คนที...
บล็อกเจ้าพระยา
ใต้ร่มธงไทย
บ้านนี้เมืองนี้
นายปกครอง
จิตอิสระ
สัพเพเหระ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
รามอินทรา
จากเจ้าพระยาถึงฝั่งโขง
บทความรับเชิญ
วสิษฐ เดชกุญชร
เรื่องเล่าจาก ดร.โย
Social Talk
เจาะโลก
ประเด็นโลกเช้านี้
ความเห็นต่างชาติ
บนพานรัฐธรรมนูญ
Copyright © 2017 บล็อกเจ้าพระยา. All rights reserved.
web analytics