สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ คลองบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

แบ่งปัน

 

วานนี้ (29 ม.ค.2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณคลองบ้านใหม่ ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ระหว่าง 2 จังหวัด โดยทางทิศเหนือของคลองจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และทางทิศใต้จะอยู่ในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1ก.พ. 61

 

โดยวันนี้ถือเป็นวันแรกของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งได้ทำการปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองบ้านใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ เริ่มจากประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงประตูระบายน้ำริมถนนติวานนท์ ระยะทาง 1,200 เมตร ความกว้างประมาณ 7 – 25 เมตร จัดเก็บขยะและวัชพืช รวมทั้งทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์วัดทองถวาย และวัดโพธิ์ทองบน ทาสีสะพานข้ามคลอง

ซึ่งวันนี้มีจิตอาสาเข้ามาลงทะเบียนเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจำนวนมาก ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนาม แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่กำลังพลและจิตอาสาต่างร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการขุดลอกคูคลองบ้านใหม่และปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งสองฝั่งคลอง ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด และการระบายน้ำในคลองไหลสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น

ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เมื่อได้ทราบข่าวการทำกิจกรรมนี้จากเพื่อนหรือจากสื่อมวลชน ก็เดินทางมาร่วมด้วยความเต็มใจและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายธนบัตร ทองนุ่ม อายุ 51 ปี กล่าวว่าทราบข่าวโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จากสื่อต่างๆ โดยตนได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 วันนี้มาทำความสะอาดบริเวณโบสถ์วัดเทียนถวาย มีความรู้สึกว่า ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า “รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทำให้เราอยู่ได้และดำเนินชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่สานต่องานของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยกัน เพื่อทำความดีถวายในหลวง”

 

ขอขอบคุณ

Mgr online  https://goo.gl/vPzrUR

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics