สปน.แจ้งผู้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 รับเข็มได้ตามกำหนดเวลา

แบ่งปัน

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนมาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จึงต้องควบคุมการผลิตเพื่อให้เข็มที่ระลึกฯให้ประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตนานกว่าที่กำหนดไว้พอสมควร โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 เริ่มรับเข็มที่ระลึกฯตามลำดับการจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมานั้น สปน.ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯสามารถติดต่อรับเข็มที่ สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง ดังนี้

 

1.ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

 

2.ผู้สั่งจองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561 รับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่มีความประสงค์สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ยังสามารถสั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 0-2284-4301 และ 0-2283-4319-24

 

ขอขอบคุณ

มติชน https://goo.gl/VfyiBq

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics