พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมเครื่องบินพระที่นั่งแบบ Merlin IV

แบ่งปัน

 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ “กองทัพอากาศ” จัดหาเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กแบบ Merlin IV ความเร็วสูง เมื่อปี ๒๕๒๑ เหมาะสำหรับผู้โดยสารคณะเล็ก ต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็ว มาถวายเป็นเครื่องบินพระที่นั่ง จากสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ เครื่อง น้อมเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทาน ทรงเจิม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ ในวันที่จะเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชภาระกิจในต่างจังหวัด เครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องบินลำเลียง แบบ ๖ ของกองทัพอากาศ

 

NjoyMylife ตามรอยพ่อ(กปอ.29)
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics