โฆษกรบ. ชี้ คกก.ไทยนิยม มุ่งแก้ปัญหาฐานราก เน้นช่วยผู้มีรายได้น้อย

แบ่งปัน

โฆษกรัฐบาล ชี้ คกก.ไทยนิยม มุ่งแก้ปัญหาฐานราก ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งใจให้ ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้าน เน้นช่วยผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า รัฐบาลตั้งใจให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้าน ทั้งการทำงานของหน่วยราชการ เศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก นายกฯ เน้นย้ำว่าการพัฒนาความเจริญในทุกจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ จนถึงตำบล ลงไปขับเคลื่อนกับประชาชน ตามศักยภาพที่เป็นจุดแข็งนำสิ่งใดไปต่อยอดให้ดีขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่กรรมการทุกระดับจะลงไปแก้ไขครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เมื่อแต่ละจังหวัดรู้ว่าตนเองมีศักยภาพหรือปัญหาเรื่องใด รัฐบาลจะส่งทีมงานลงไปเพื่อทำงานร่วมกับกรรมการระดับต่างๆ วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น โดยการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดจะสอดคล้องกับการลงพื้นที่ของนายกฯ คณะทำงานในพื้นที่มีถึง 7,463 ทีม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน.

ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics