แอฟริกาใต้เผชิญวิกฤตภัยแล้ง หวั่นไม่มีน้ำประปาใช้

แบ่งปัน

ชาวเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ กำลังเผชิญกับความท้าทายในการประหยัดน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ หลังเกิดปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน 3 ปี

                เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่ชาวเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ ต้องต่อคิวนำภาชนะมารองน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในครัวเรือน ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้งที่อาจส่งผลให้ชาวเมืองต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ซีโร่ เดย์” หรือไม่มีน้ำประปาใช้

                ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำบางแห่งของเมืองเคปทาวน์ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ 4 ล้านคน ลดต่ำกว่าร้อยละ 10 และรัฐบาลจำเป็นต้องระงับการจ่ายน้ำประปา หากระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมกันต่ำกว่าร้อยละ 13.5

                ขณะนี้รัฐบาลแอฟริกาใต้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ำประปา โดยจะลดปริมาณน้ำที่แจกจ่ายแก่ประชาชนจาก 87 ลิตร เป็น 50 ลิตรต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังเร่งผลักดันโครงการน้ำต่างๆ เช่น การขุดบ่อบาดาล และการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ไทยพีบีเอส

https://goo.gl/oqrBVm

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3230 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics