สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พระเมตตาเพื่อสุขภาพคนไทย

แบ่งปัน

ด้วยสายพระเนตรอันก้าวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นว่าภาคตะวันออกของไทย ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐบาลไว้ช่วยเหลือประชาชน 

เป็นที่มาของการก่อตั้ง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 

หลังจากเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2555 ในวันนี้ สถาบันการแพทย์ฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปมากกว่า 98%เหลือเพียงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ จึงได้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ ก่อนเปิดให้บริการจริง ในเดือนมีนาคม 2561 (โทรศัพท์ : 02 201 0588 ที่ตั้ง ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 1011 ซอย 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540) 

ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้มาลงหน่วยเคลื่อนที่กับมูลนิธิพระดาบส สมุทรปราการ 

ครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่า พื้นที่นี้ ไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เลยทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงทรงอยากให้มีคนมาดูแล จึงมีพระราชดำริให้คณะแพทย์ รพ.รามาฯ มาเปิดสถาบันการแพทย์ฯ ทำประโยชน์ให้สังคม 

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงติดตามการดำเนินการสร้างโครงการอยู่เสมอ ทรงเป็นห่วงเรื่องการเตรียมคนให้พร้อมกับการเปิดสถาบันด้วย 

 อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กล่าวว่า การรักษาที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

ได้ลงสำรวจความต้องการของคนในจังหวัดสมุทรปราการ ว่า ขาดแคลนเรื่องใด โดยจะมีการแลกเปลี่ยนคนไข้ระหว่างกันได้เสมอ 

รวมถึงยังมีโรงเรียนแพทย์ ที่ รพ.แห่งใหม่นี้ รองรับการบริการสำหรับผู้ป่วยเขตอุตสาหกรรมทำให้เปิดสอนหลักสูตรอย่างความผิดปกติการพูด การได้ยิน ที่คนส่วนใหญ่ได้ผลกระทบจากการทำงานในโรงงาน 

และมีหลักสูตรกู้ชีพฉุกเฉิน ไปจนถึงการมีแนวคิด วัน สต๊อป เซอร์วิส ไม่แบ่งเป็นแผนกๆ เหมือนที่อื่นๆ 

ทำให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ฝึกเดินที่แรกของโรงพยาบาลรัฐที่สามารถฝึกขึ้นลงบันไดได้ และธาราบำบัด 


ด้วยพระเมตตา 


ธาราบำบัด  


หุ่นยนต์ฝึกเดิน 

 …… 

ที่มา : มติชน https://www.matichon.co.th/news/773420 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics