สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร

แบ่งปัน

 

วันนี้ 26ม.ค.2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,560 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้กับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและราษฎร ณ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล, หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร หลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

ขอขอบคุณ 

Ch7 goo.gl/8qFQ6P
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics