พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แบ่งปัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภาพจากปกนิตยสาร ปิยมิตร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๗๓ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๓ “เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๓ เสด็จฯ กลับจากการเยือน San Francisco มายังพระตำหนัก Orange Oak Ranch นคร Los Angles โดยมีพระเจ้าลูกเธอรับเสด็จฯ คราวเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน-๑๙ กรกฏาคม ๒๕๐๓”

 

#ตามรอยพ่อ(กปอ.29)
#Stack Magazines(RAMA)
#Many sources
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics