ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ โปรดให้นำผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

แบ่งปัน

 

วานนี้ 24 ม.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นำผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นายคำพันธ์ สมบัติยิ่ง อายุ 95 ปี ผู้ป่วยติดเตียงที่สูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหินและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และนางบ่อ สมบัติยิ่ง อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง จากโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่ทับเส้นประสาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจด้วย สำหรับจังหวัดหนองคาย มีสภาวะอากาศหนาวเย็นจากความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขา โดยเฉพาะที่อำเภอสังคม จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่

 

ขอขอบคุณ  

Ch7  https://goo.gl/wH953V

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics