พระองค์ภา ทรงนำจนท.ยูเอ็นโอดีซีเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

แบ่งปัน

 

 25 ม.ค.2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เสด็จเยี่ยมชม “เรือนจำต้นแบบ” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมี นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนยูเอ็นโอดีซี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ และผู้แทนระดับสูง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประเทศต่างๆ ในอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชามาร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

 

เมื่อเสด็จถึงทัณฑสถานหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น 2 การนี้ ทรงมีพระดำรัสต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้น หากยังเกี่ยวกับการทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ความเข้าใจถึงเหตุผลที่ชักนำให้คนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ และต้องตระหนักถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งพวกเราได้พบในการเข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในวันนี้ ผู้ต้องขังหญิงมีศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนอีกมาก และทุกฝ่ายควรจะต้องร่วมกันสนับสนุนพวกเขาต่อไป

 

หลายปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ของไทยได้พยายามอย่างต่อ เนื่อง ที่จะริเริ่มและดำเนินการปฏิรูประบบงานด้านการปฏิบัติและการฟื้นฟูผู้กระทำ ผิด การปฏิรูปต่างๆ นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาพรวมด้วย ซึ่งทำได้โดยอาศัยการตอบสนองความต้องการของผู้กระทำผิดในการกลับตัวเป็นคนดี ช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษไปแล้ว ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งการป้องกันอาชญากรรม”

 

ต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการของทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพเป็นขั้นตอนต่างๆ ทั้งการรับเข้า การดูแล รวมถึงการฝึกอาชีพ จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องกิจกรรมต่างๆ อาทิ คลินิกทันตกรรม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 20-30 รายต่อวัน , ห้องแรกรับ จากนั้นเสด็จไปยังห้องบริบาลทารก ประทานเครื่องใช้จำเป็น และมีพระปฏิสันถารกับเหล่าผู้ต้องขัง แล้วเสด็จขึ้นอาคารเพื่อทอดพระเนตรหน่วยนวดแผนไทย พิมเสน การจัดดอกไม้ การทอผ้าไหม ห้องสมุด รวมถึงห้องเรียนต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มต้น

ต่อจากนั้นเสด็จลงมายังกาดมั่ว หรือตลาดฝึกวิชาชีพ ที่แสดงผลงานของเหล่าผู้ต้องขังหญิง รวมถึงร้านของอดีตผู้ต้องขังที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอาชีพภายในเรือนจำ

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานโอกาสให้พนักงานนวดได้ทดลองนวด คอ บ่า ไหล่ รวมถึงทรงชิมเมนูอาหารของผู้ต้องขังด้วย ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการนำชมของเหล่าผู้แทนประเทศต่างๆ พระองค์ได้ทรงตอบข้อซักถามของคณะด้วยพระองค์เอง ทั้งยังมีพระปฏิสันถารกับเหล่าผู้ต้องขังอย่างไม่ถือพระองค์ สร้างความซาบซึ้งให้เป็นอย่างมาก และก่อนเสด็จออกจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตรัสขอบใจกับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังหญิงทุกคนด้วย

ขอขอบคุณ 

มติชน goo.gl/wrgp42
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics