องคมนตรีผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย

แบ่งปัน

 

เมื่อวันที่ 18ม.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติในความกล้าหาญเสียสละที่ได้แสดงพระบรมเดชานุภาพด้วยการทรงทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อข้าศึก เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ส่งผลให้ประเทศไทยดำรงเอกราชมาจวบจนปัจจุบัน  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาลยุติธรรม ทหาร ตำรวจ ร่วมรัฐพิธี

ขอขอบคุณ  

Workpoint  https://goo.gl/VZYthG

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics