องคมนตรี ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แบ่งปัน

 

 

เมื่อวันที่17ม.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใช้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงในวโรกาส ครบรอบ 42 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ 735 ปี ลายสือไทย โดยในช่วงเช้านายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมพิธีบวงสรวง และกล่าวถวายราชสดุดี ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสไว้ว่า “ถ้าไม่มีสุโขทัย คงไม่มีประเทศไทยจนทุกวันนี้”

 

 สำหรับงานวันพ่อขุนรามคำแหงในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กิจกรรมประกอบด้วย การย้อนประวัติศาสตร์ชาติไทย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแสดงประกอบแสงเสียงอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วยช้างจริง การประกวดเขียนลายสือไทย กิจกรรมลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน การประกวดเจ้าบ้านน้อยเล่าเรื่องเมืองพ่อขุน ด้วยภาษาสุโขทัย การประกวดลูกหลานพ่อขุน ตลาดโบราณย้อนยุค ของกินของใช้ วิถีชีวิตสุโขทัย การจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค

ขอขอบคุณ  

ทีนิวส์  https://goo.gl/arNgPQ

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics