สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และยโสธร

แบ่งปัน

เมื่อวันที่17ม.ค.2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมพระ และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจอมพระ และอำเภอท่าตูม รวม 1,500 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎร

เช่นเดียวกับที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร จำนวน 750 ผืน ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของราษฎร สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร จำนวน 750 ผืน ทั้งนี้ อำเภอป่าติ้ว มี 5 ตำบล 1,096 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นมา

 

ขอขอบคุณ  

Ch7 https://goo.gl/MitQgv

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics