สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตะกร้าสิ่งของ และบัตรอวยพรปีใหม่ แก่ทหารชายแดนใต้

แบ่งปัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าฝ่ายต่าง ๆ ที่เสียสละความสุขส่วนตนและสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน และถุงพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

เมื่อวันที่17ม.ค.2561  เวลา 08.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน และบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

 

และที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น องคมนตรี และคณะเดินทางมอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

1.บริเวณจุดตรวจ 3 ฝ่าย ซุ้มประตูเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2.กองอำนวยการรักษาความสงบภายใน ภาค 4 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

3.กองบัญชาการเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสปีใหม่

 

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ขอขอบคุณ

MGR Online  https://goo.gl/r39C5o

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics