สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.มหาสารคาม

แบ่งปัน


 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดมหาสารคามทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

 

เมื่อวันที่16 ม.ค.2561  เมื่อเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ

ภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

 

จังหวัดมหาสารคาม จัดเป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นลอนลาดจากด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกในลักษณาลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอแกดำ แบ่งการปกครอบออกเป็น 5 ตำบล 88 หมู่บ้าน ประชากร 29,618 คน

 

ขอขอบคุณ  

Mgronline  https://goo.gl/8Bryss

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics