ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จออกหน่วยรักษาสัตว์ป่วย ทรงตั้งพระปณิธานไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

แบ่งปัน

 

 เมื่อ เวลา 14.40 น. วันที่ 16 มกราคม ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปเป็นประธานการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนใน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองประธานกรรมการฯ และคณะทำงานเฝ้ารับเสด็จ

 

การนี้ เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ การออกหน่วยตรวจสุนัข ในโครงการฯ และห้องตรวจโรค จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุม พระราชทานโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดและเรียง ความ ,พระราชทานตราสัญลักษณ์แก่ผู้บริหารสถานี ต่อจากนั้น ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง เข้าเฝ้าถวายเงิน จากนั้น ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังห้องพระราชทานสัมภาษณ์ชั้น 4 เพื่อพระราชทานสัมภาษณ์ถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า

“รู้สึกเองว่าพี่น้องคนไทยนี้ ปีหนึ่งจะต้องมีคน 7-8 คน ต่อปีที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้า ทำให้เราดูเหมือนเป็นประเทศที่ไม่เจริญ อย่างประเทศแถบยุโรปไม่มีพิษสุนัขบ้าแล้ว เพราะถือว่าประเทศที่เจริญแล้ว อีกอย่างหนึ่งองค์การอนามัยโลกเขาเรียกไป แล้วบอกว่า มีความเป็นห่วงและกังวลถึงพิษสุนัขบ้า สัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้ามีมากเหลือเกิน แม้เมืองไทยนับว่ามีน้อย แต่เมืองอื่นอย่าง พม่า ลาว มีไม่น้อยที่เป็นอย่างนี้

 

องค์การอนามัยโลก เขาตั้งให้เป็นหัวหน้า ก็ว่าไม่ค่อยมีความสามารถขนาดนั้น หากให้เป็นหัวหน้าขจัดโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เฉพาะเมืองไทย แต่เป็นหัวหน้าการกำจัดพิษสุนัขบ้าของทวีปเอเชีย ถือว่าเขายกย่องเมืองไทย แต่เราก็ต้องทำงานหนักกันหน่อย

คาดหวังว่าเมืองไทยจะเป็นผู้นำได้ เขาเชื่อในศักยภาพของประเทศไทย เราก็เก็บความภูมิใจเอาไว้ในใจและก็ต้องทำให้เขา เหมือนกับทำประเทศอื่นๆ อย่างไรก็จะทำเมืองไทยให้ปลอดก่อน เมืองไทยนี้มีประเทศที่ติดต่อกัน อย่างพม่า มีหมาบ้าเต็มไปหมด ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซียเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทำให้เมืองไทย ปลอดพิษภัยก่อน ต้องมีการช่วยกัน”

 

ต่อจากนั้นเสด็จไปทรงตรวจและทรงวางยาสลบ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้สุนัข ร่วมกับสัตวแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และเสด็จกลับพระตำหนักทิพย์พิมาน

    

 

ขอขอบคุณ  

มติชน  https://goo.gl/8KaEmo

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics